m menu image  m home m cart

OCR

Optické rozpoznávání textu / OCR

OCR (Optical Character Recognition)

je metoda, která pomocí scanneru umožòuje digitalizaci tištěných textů, s nimiž pak lze pracovat jako s normálním textem. Počítačový program převádí obraz buď automaticky nebo se musí naučit rozpoznávat znaky. Převedený text je téměř vždy v závislosti na kvalitě předlohy třeba podrobit důkladné korektuře, protože OCR program nerozezná všechna písmena správně i když úspěšnost dnešních algoritmů je již velmi vysoká a blíží se 100%.

Nemáte úplně jasno v pojmech jako je KRABICE, ESD, ELEKTRONICKÁ LICENCE, UPGRADE, KONVERZE, PLNÁ LICENCE?
Přečtěte si krátký článek Orientace v nabídce a typy licencí softwaru, ve kterém se Vám tyto pojmy pokusíme vysvětlit.


There are no products to list in this category.